Happyband

Happyband in Wonderland

posted on 11 Dec 2010 00:43 by alienboon in happyband
 

12

posted on 02 Aug 2010 10:23 by alienboon in happyband

11 เป็นจำนวนครั้งที่วงแฮปปี้แบนด์ไปเล่นตามที่ต่างๆ

เวลาผ่านมาน่าจะสิบเดือนได้แล้วตั้งแต่เริ่มทำวง

ครั้งที่12นี้เวทีใหญ่กว่าทุกครั้ง

วันศุกร์ที่ผ่านมาเราได้ไปเล่นที่วิกหัวหินมา

เอาบรรยากาศมาให้ชม เพลงนี้ชื่อว่าGeckoแต่งโดยท่านแพร สมาชิกหญิงคนเดียวในวง

แต่งขึ้นเนื่องจากเธอเดินทางไปถ่ายงานโฆษณาที่อุบลฯ

ช่วงเวลานั้นเธอต้องอยู่ท่ามกลางตุ๊กแกในที่พัก

ทำให้เกิดอาการ....สยิวเล็กๆ

กลับมาเธอมาเล่าให้หมู่สมาชิกฟัง...เพลงนี้ก็เลยเกิดขึ้นมา

edit @ 2 Aug 2010 10:30:41 by alienboon